دفترچه جلد چوبیOne Piece

30,000تومان98,000تومان

کاغذ کراقت ۱۰۰ گرمی

بدون خط

توضیحات تکمیلی

سایز دفترچه

سایز A5, سایز A6, سایز A8